Relaţii bilaterale

Relaţii economice

Schimburile comerciale:

Din momentul aderării României la UE, cadrul juridic al relaţiilor comerciale cu Algeria este reglementat prin Acordul de Asociere a Algeriei cu Uniunea Europeană (2005).

Potrivit prevederilor acestui acord, într-un interval de tranziţie care se va întinde pe 15 ani de la data intrării sale în vigoare (1 septembrie 2005), barierele tarifare între semnatari vor fi diminuate în mod progresiv până la reducerea lor definitivă, urmând ca la orizontul anului 2020 să fie creată piaţa liberă algero-europeană.

Evoluţia schimburilor comerciale româno-algeriene în ultimii 7 ani se prezintă astfel:

– milioane dolari –

ANUL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

EXPORT

185,2

233,596

287,475

488,45

506,19

529,5

431,95

IMPORT

49,7

0,741

1,210

1,55

0,87

0,66

0,49

TOTAL

234,9

234,337

288,685

490

507,0

530,16

432,34

Socotind volumul schimburilor comerciale, Algeria a fost, în anul 2015, al doilea partener al României în Africa, după Maroc.

Export: autoturisme Dacia Logan, piese și subansamble materiale de construcţii, produse din fontă, fier sau oţel, fibre acrilice, cereale, produse din cereale, produse alimentare, produse minerale, produse chimice (organice, anorganice, îngrăşăminte, tananţi şi coloranţi etc.), materiale plastice şi articole din plastic, cauciuc, lemn şi produse din lemn, materiale textile şi articole de îmbrăcăminte, sticlă şi articole din sticlă, robinete şi armături industriale, maşini, aparate şi materiale electrice, profile metalice, produse siderurgice din fontă, fier şi oţel (produse siderurgice, sârme sau bare din oţel), mobilier, instrumente şi aparate fotografice etc.

Import: fructe, produse minerale, uleiuri minerale.

În România au fost înregistrate 69 societăţi cu participare algeriană, cu un capital total de cca. 367,3 mii $, toate în domeniul comercial.

În Algeria funcţionează cca. 12 de societăţi româneşti care desfăşoară activităţi de import–export şi construcţii.

România a participat până în 1990 la construirea unor obiective economice, cum sunt barajul El Fakia, complexul de 3200 de apartamente din oraşul Saida, livrarea şi instalarea de centrale telefonice etc. În prezent sunt în faza de lucru trei loturi: 670 locuințe (la Tebesa); 2070 locuinte (la El Bayadh) și 600 locuințe la TIPAZA.


Asistenţa tehnică

Până în anul 1985, sute de cadre didactice şi specialişti români au acordat asistenţă tehnică în Algeria, îndeosebi în domeniul petrolului, dar şi al construcţiilor civile şi industriale, al construcţiei de baraje, al implementării normelor antiseismice, al refacerii clădirilor deteriorate de seisme etc. În prezent lucrează pe teritoriul Algeriei cca. 300 de ingineri, economiști și muncitori, trimiși în mare parte de firme străine.

În prezent zeci de specialiști români își desfășoară activitatea în Algeria ca angajați ai unor firme străine şi în mică măsură româneşti.

25.03.2019 - Întrevedere a ambasadorului României cu domnul Ghlamallah Bouabdellah, președintele Înaltului Consiliu Islamic

27.03.2019

Întrevedere a ambasadorului României cu domnul Ghlamallah Bouabdellah, președintele Înaltului Consiliu Islamic. Au fost abordate aspecte legate de…

07.03.2019 - Întâlnire a domnului ministru Viorel Ilie cu Abdelkader Messahel, ministrul Afacerilor Externe

17.03.2019

Întâlnire a domnului ministru Viorel Ilie cu Abdelkader Messahel, ministrul Afacerilor Externe. A fost abordată cooperarea pe linia combaterii…

06.03.2019 - Întâlnire a domnului ministru Viorel Ilie cu președintele Adunării Naționale Populare

17.03.2019

Întâlnire a domnului ministru Viorel Ilie cu președintele Adunării Naționale Populare. A fost adresată invitația de a vizita România. …

06.03.2019 - Întrevedere a domnului ministru Viorel Ilie cu președintele Consiliului Națiunii (Senatul)

17.03.2019

Întrevedere a domnului ministru Viorel Ilie cu președintele Consiliului Națiunii (Senatul). A fost adresată invitația de a vizita România. …