Relaţii bilaterale

Cadru juridic

·         Acord privind crearea Comisiei mixte româno-algeriene de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică (1972)

·         Acord privind transportul aerian civil (1972)

·         Înţelegere, prin schimb de note verbale, privind unele facilităţi de acordare a vizelor (1974).

·         Protocol privind regimul de plăţi în devize liber convertibile (1975)

·         Convenţie consulară (1978)

·         Conventie Asistenta Judiciara în materie civilă, familiară şi penală (1979)

·         Acord de cooperare în domeniile urbanismului, construcţiilor şi locuinţelor (1981)

·         Convenţie privind asigurările sociale (1981)

·         Acord privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor– aflat în renegociere (1994)   

·         Convenţie privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi avere (1994)

·         Convenţie privind evitarea dublei impuneri (1995)

·         Protocol de Cooperare între ministerele de externe (1996)

·         Acord de desfiintare a vizelor pentru deţinători de paşapoarte diplomatice (1996)

·         Convenţie de cooperare ştiinţifică şi tehnologică (2000)

·         Acord de cooperare economică şi tehnică, semnat la Alger, la 13 ianuarie (2003)

·         Acord în domeniul protecţiei plantelor şi carantinei plantelor (2003).

·         Acord de cooperare în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale (2003)

·         Acord de colaborare culturală - Program de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului şi sportului pentru perioada 2008-2011

·         Protocol de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti-CCIRB şi Camera Algeriană de Comerţ şi Industrie (2010)

·         Protocol de constituire şi funcţionare a Consiliului Oamenilor de Afaceri Algero-Român, încheiat între Camerele de Comerţ şi Industrie ale celor două ţări (2011)

·         Acord între Societăţile Naţionale de Radio (2011)

·         Acord de colaborare între agenţiile naţionale de presă

·         Convenţie în materie de dobândire a dreptului de proprietate a terenurilor de misiunile diplomatice ale celor două state

·         Convenţie de Cooperare între Universităţile Politehnice din Bucureşti şi Oran.

·         Memorandum de Înţelegere între Institutul Diplomatic Român al Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei şi Institutul Diplomatic şi de Relaţii Internaţionale al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Algeriene Democratice şi Populare (2015).

·         Acord cadru de Cooperare în domeniul militar (2015)

·         Acord cadru de Cooperare în domeniul informaţiilor clasificate (2015)

·         Memorandum de înţelegere şi Cooperare între Curtea de Conturi a României si Curtea de Conturi a Republicii Algeriene Democtratice şi Populară (2016).

 

Relaţii consulare

Cetăţenii celor două state au nevoie de viză de intrare pe teritoriul celeilalte ţări.

Excepții:

·         Cetățeni algerieni posesori de viză Schengen valabilă sau deţinători ai unei cărţi de rezident într-un stat Schengen, nu au nevoie de viză pentru intrarea pe teritoriul României începând cu 01.02.2013.

·         Posesorii de paşapoarte diplomatice nu au nevoie de viză de intrare, având drept de şedere 90 de zile.

28.11.2018 - Recepție pentru marcarea Centenarului Marii Uniri - 1 Decembrie 1918 și crearea Statului Unitar Român

02.12.2018

Recepție pentru marcarea Centenarului Marii Uniri - 1 Decembrie 1918 și crearea Statului Unitar Român. Guvernul algerian a fost reprezentat de…

05.11.2018 - Întrevedere a ambasadorului României la Alger cu Liess Boukra, director al Institutului Național de Studii de Strategie Globală (INESG)

06.11.2018

Întrevedere a ambasadorului României la Alger cu Liess Boukra, director al Institutului Național de Studii de Strategie Globală (INESG). Au fost…

03.11.2018 - Participare românească, scriitorul Ioan T. Morar, la cea de-a X-a ediție a ”Întâlnirilor scriitorilor europeni și magrebieni” desfășurată în cadrul Târgului de Carte de la Alger (SILA-2018)

06.11.2018

Participare românească, scriitorul Ioan T. Morar, la cea de-a X-a ediție a ”Întâlnirilor scriitorilor europeni și magrebieni” desfășurată în…

Celebrarea Zilei Armatei Române - 2018

28.10.2018

Ambasada României la Alger a sărbătorit, marți 23 octombrie 2018, Ziua Armatei, instituție fundamentală a statului român care a contribuit…